Як визначити свій рівень англійської мови

Ви вирішили вивчати англійську мову. І не важливо, будуть це курси англійської мови або самостійне навчання. Головне, правильно і своєчасно визначити Ваш рівень володіння англійською мовою. Якщо цього не зробити, то Ваше навчання буде малоефективним і важким. Наприклад, Ви можете повторно вивчати те, що і так давно знаєте або ж навпаки, взяти програму занадто високого рівня.

Щоб визначити рівень англійської, не обов'язково проходити співбесіду з викладачем або відвідувати різні курси. Достатньо виділити 10 хвилин вільного часу і пройти онлайн тестування. Проходження такого тесту дозволить:

 • визначити поточний рівень англійської мови;
 • контролювати ефективність засвоєння матеріалу;
 • виявити проблеми в навчанні;
 • скласти план і розробити стратегію підвищення якості навчального процесу;

У рамках тестування відбувається оцінка рівня знань відповідно до обраної класифікації. Зараз можна спостерігати дві основні схеми градації рівнів, одна з яких втрачає свої позиції, але все ще є актуальною. На сьогоднішній день (травень 2019) цю класифікацію використовують University of Oxford.

 • Beginner

  Людина розуміє повільну мову і може формулювати прості фрази побутового та повсякденного вжитку, використовуючи базовий набір слів.
  • Розмова

   Ви зможете розповісти про себе в декількох реченнях, представитись і пояснитись у стандартних ситуаціях за кордоном (в готелі, аеропорту, магазині і т.д.)
  • Читання

   Освоїте основні правила читання англійською мовою, стануть зрозумілими такі буквосполучення як th, sh, ch, ck і т. п.
  • Аудіювання

   Зможе зрозуміти співрозмовника за умови, що він говорить повільно і чітко, використовуючи нескладні слова і фрази.
  • Письмо

   Опануєте написання базових речень з використанням простих і знайомих слів.
  • Граматика

   Ви ознайомитеся і дізнаєтеся, що таке дієслово to be, артиклі a/an, а також простий теперішній та простий минулий час.
  • Словниковий запас

   Ваш словниковий запас буде становити від 500 до 700 слів.
  • Граматика

   Показати список
   • Дієслово to be
   • Іменники
   • Іменники у множині
   • Вказівні займенники: this / that / these / those
   • Присвійний відмінок
   • Прикметники
   • Present Simple
   • Прислівники частоти
   • Будування питань у Present Simple
   • can / can’t
   • like / love / hate + (V + ing)
   • Present Continuous
   • Present Continuous або Present Simple
   • there is, there are
   • Past Simple дієслова to be
   • Past Simple правильних дієслів
   • Past Simple неправильних дієслів
   Закрити список
  • Навички

   Показати список
   • Вивчення алфавіту.
   • Освоєння вимови звуків та буквосполучень.
   • Отримання навичок читання та вивчення правил інтонації.
   • Вивчення цифр, часу, днів тижня, місяців.
   • Вивчення кольорів.
   • Можливість розповісти про себе, свою сім'ю та друзів.
   • Вивчення їжі та напоїв.
   • Вивчення професій та робочої лексики.
   • Обговорення денної рутини та хобі.
   • Вміння підтримати розмову на тему фільмів та музики.
   • Спілкування у магазині, ресторані, готелі.
   • Вміння пояснити свої думки/потреби під час подорожі.
   • Підтримка розмови на мінімальному рівні на побутові та повсякденні теми.
   Закрити список
 • Elementary

  Початковий рівень підготовки. Можливим лишається повсякденне спілкування, а також читання елементарних текстів, писання простими граматичними конструкціями.
  • Розмова

   Ви зможете розповісти про себе, про свої захоплення, про свій робочий день та вихідні, підтримати прості побутові теми, відповісти на запитання в рамках знайомих вам тем.
  • Читання

   Ви оволодієте навичкою читання адаптованої літератури під ваш рівень, зможете прочитати написи і оголошення в громадських місцях.
  • Аудіювання

   Ви зможете зрозуміти мову при правильній вимові знайомих слів і речень.
  • Письмо

   Опануєте написання базових речень з використанням простих і знайомих слів.
  • Граматика

   Ви нарешті навчитесь задавати питання. До вже знайомих часів додадуться: Present і Past Continuous, а також Present Perfect. Стане зрозуміла різниця між одниною і множиною.
  • Словниковий запас

   Ваш словниковий запас становитиме близько 1500 слів.
  • Граматика

   Показати список
   • Особові займенники
   • Присвійні займенники
   • Невизначений артикль
   • Іменники у множині
   • Вказівні займенники: this / that / these / those
   • Present Simple
   • Присвійний відмінок іменників
   • Прикметники
   • Модальне дієслово can
   • Займенники
   • Абсолютна форма присвійних займенників
   • Past Simple дієслова to be
   • Past Simple правильних дієслів
   • Past Simple неправильних дієслів
   • Неправильні дієслова: go, have, get
   • there is, there are
   • there was, there were
   • Present Continuous
   • Present Simple або Present Continuous
   • a, an, some, any
   • how much, how many
   • to be going to
   • Ступені порівняння прикметників
   • like та would like
   • Прислівники
   • Present Perfect
   • Present Perfect або Past Simple
   • Past Participle
   Закрити список
  • Навички

   Показати список
   • Закріплення навичок читання і вимови.
   • Закріплення навичок слухати і розуміти розмовну англійську мову у вигляді коротких діалогів і невеликих інформаційних блоків.
   • Розповідати про події давно минулих днів.
   • Обговорювати плани на найближче майбутнє.
   • Розуміти основний зміст бесіди або тексту.
   • Робити повідомлення на основі прочитаного або почутого матеріалу.
   • Вміння спілкуватись на елементарному рівні.
   • Уміння коротко переказати новини.
   • Освоєння навичок прослуховування і перекладу пісень.
   • Вміння на практиці спілкуватися англійською мовою в різних побутових ситуаціях.
   • Вміти висловлювати свої думки, на тему особистих переваг.
   • Вести бесіду на повсякденні та соціальні теми.
   • Використовувати отримані навички розмовної мови в стереотипних ситуаціях в будь-якій англомовній країні.
   • Правильно складати речення.
   • Написати неофіційний діловий лист, листівку, e-mail, невеликий запит або повідомлення.
   Закрити список
 • Pre-Intermediate

  Перехідний рівень від початкового до середнього. З'являється впевненість у розмові, з використанням більш складної граматики. Не викликає складнощів читання і розуміння суті нескладних текстів, а в письмовій мові присутня чітка структура і логічна послідовність.
  • Розмова

   У вас остаточно сформується чітка вимова і поняття правильної розстановки наголосів у словах. Зможете підтримати розмову з носієм мови і зрозуміти загальний зміст бесіди.
  • Читання

   Ви зможете прочитати не складні статті в газетах і журналах, рекламні тексти і написи, а також читати адаптовану під ваш рівень літературу.
  • Аудіювання

   Ви отримаєте навик розуміння розмовної мови в телевізійних шоу / новинах / фільмах мовою оригіналу з вживанням знайомих вам слів або ж за допомогою субтитрів.
  • Письмо

   Ви зможете писати прості тексти та листи на загальні теми, зможете написати біографію, описати місто / місце, скласти план на майбутнє, а також залишити відгук.
  • Граматика

   Ви освоїте майбутній час, зрозумієте, що таке умовні речення, розберете пряму та непряму мову, а також пасив.
  • Словниковий запас

   Ваш словниковий запас буде становити від 1500 до 2000 слів.
  • Граматика

   Показати список
   • Порядок слів у реченні
   • Present Simple, Present Continuous
   • Підрядні речення, що описують людину або предмет
   • Past Simple, правильні та неправильні дієслова
   • Past Continuous, утворення питань
   • Future Continuous для вираження дії в майбутньому
   • to be going to
   • will, won’t
   • Повторення теперішнього, минулого і майбутнього часу
   • look for, look after, look at
   • Дієслова, які мають протилежне значення
   • Дієслово + прийменник
   • Дієслово + back
   • Present Perfect + ever, never
   • Порівняльні конструкції as ... as, less ... than
   • Вирази: spend time, waste time
   • Вживання інфінітива V+ing
   • have to, don’t have to, must, mustn’t
   • Вживання a bit, really
   • Дієслово + інфінітив
   • Дієслово + герундій
   • If + present, will + інфінітив, умовне речення
   • If + past, would + інфінітив, умовне речення, другий тип
   • may, might
   • should, shouldn’t
   • Present Perfect + for, since
   • used to
   • Пасив
   • Дієслова: invent, discover
   • something, nothing, anything
   • too, enough
   • so, neither + допоміжне дієслово
   • Порядок слів у реченні
   • Past Perfect
   • Непряма мова
   • Прислівники: suddenly, immediately
   • say, tell, ask
   Закрити список
  • Навички

   Показати список
   • Навички розмовної мови та мовної поведінки в стандартних ситуаціях спілкування і ситуаціях, що вимагають імпровізації.
   • Здатність чути ключові слова і фрази, вловлювати як загальний сенс, так і подробиці почутого при прослуховуванні інтерв'ю, монологів, телефонних розмов, уривків новин різної тривалості.
   • Розуміння основного змісту англійської мови без чиєї-небудь допомоги, а також основної думки мовлення/тексту за своєю спеціальністю.
   • Уміння переводити адаптовану літературу англійською мовою.
   • Уміння ясно висловлювати свої думки і думку з різних питань, сформулювати своє ставлення до предметів, проблем і людей.
   • Вміння зрозуміло пояснити, що ви чогось не розумієте і зрозуміти пояснення тих чи інших питань, в ситуації непорозуміння.
   • Вміння чітко і граматично правильно побудувати речення.
   • Розвиток письмової англійської мови шляхом виконання різноманітних завдань.
   • Робити розгорнуті повідомлення на основі прочитаного або почутого матеріалу.
   • Повністю розуміти текст, знаходити в ньому необхідну інформацію.
   • Писати особисті і ділові листи, короткі розповіді, робити описи та інше.
   • Ви будете здатні підтримати розмову на знайому тему.
   Закрити список
 • Intermediate

  Знання та вміння вдосконалюються, рівень лексики ускладнюється. Словниковий запас збільшується до 2500 слів, відсутні помилки в їх поєднанні. Якість письмової та розмовної мови істотно зростає: вираження думок відбувається без граматичних і смислових помилок, не викликає труднощів читання літератури і ведення листування.
  • Розмова

   Ви відчуєте невимушеність у своїй розмові, з легкістю зможете використовувати всі вивчені часи та ідіоми.
  • Читання

   Ви отримаєте навик читання статей загальної тематики в газетах / журналах / інтернеті. Зможете читати літературу в оригіналі зрідка вдаючись до допомоги словника.
  • Аудіювання

   Ви зможете слухати нескладні аудіокниги адаптовані під ваш рівень, дивитися фільми та серіали з субтитрами, а також розуміти сенс пісень англійською мовою.
  • Письмо

   Ви зможете письмово викласти свої надії, мрії і бажання; вести нескладне ділове листування (без використання вузькоспеціалізованої термінології); складати скарги і резюме.
  • Граматика

   Ви вивчите модальні дієслова, всі ступені порівняння, поглибите свої знання в умовних реченнях і освоїте герундій та інфінітив.
  • Словниковий запас

   Ваш словниковий запас буде становити від 2000 до 3000 слів.
  • Граматика

   Показати список
   • Present Simple та Present Continuous
   • Перехідні та неперехідні дієслова
   • Past Tenses: Simple, Continuous, Perfect
   • Вираження майбутнього: going to, Present Continuous, will/shall
   • Present Perfect та Past Simple
   • Present Perfect Continuous
   • Вищий та найвищий ступені порівняння прикметників і прислівників
   • Модальні дієслова: must, have to, should, may, might
   • can't, can, could, be able to
   • Умовні речення першого типу
   • Умовні речення другого типу
   • usually та used to
   • Quantifiers
   • Герундій та Інфінітив
   • Пряма мова
   • Passive: be + Participle
   • Relative clauses: defining and non-defining
   • Умовні речення третього типу
   • Indirect questions
   Закрити список
  • Навички

   Показати список
   • Навики успішного використання англійської мови в різноманітних ситуаціях, як стандартних, так і нестандартних - потребуючих імпровізації.
   • Розуміння основних моментів, загального сенсу і змісту в будь-якому складному літературному тексті.
   • Навички розмовної мови: ведення дискусії і обмін інформацією, у тому числі при великій кількості співрозмовників.
   • Уміння розповідати історії і складати розповіді в заданому жанрі.
   • Вміння чути ключові слова і фрази, вловлювати як загальний сенс, так і подробиці почутого при прослуховуванні різноманітних джерел як формальної, так і розмовної англійської мови.
   • Здатність розуміти і відрізняти неофіційну і офіційну усну і письмову мову в різних ситуаціях.
   • Навички зв'язаного писемного мовлення: сполучники, сполучні слова, ввідні слова, спеціальні обороти, розвиток мовлення.
   • Вміння заповнювати різні папери: декларації, анкети і т. д.
   • Навички написання інформаційних офіційних і неофіційних листів, звітів, рекламних оголошень і т. д.
   • Навички викладу в листі послідовності подій, написання історії, опису людей, місця і ситуації.
   • Брати участь у переговорах, робити презентації і вести листування з носіями мови без особливих труднощів.
   • Читати, аналізувати, критично інтерпретувати значення і суть тексту.
   • Докладно і послідовно викладати події, факти.
   • Розуміти на слух розмови по телефону, інтерв'ю, радіопрограми, виступи і т. д., в яких міститься багато нової лексики.
   • Писати особисті і ділові листи.
   • Цей рівень забезпечує відповідний рівень знань для початку навчання або роботи в іноземній компанії.
   Закрити список
 • Upper-Intermediate

  Володіння мовою знаходиться на рівні вище середнього. З'являється вміння будувати складні синтаксичні конструкції, вести розмову в офіційному стилі, виявляти помилки в мовленні, розуміння акцентів.
  • Розмова

   Ви оволодієте навичкою зв'язного мовлення і зможете підтримати будь-яку розмову на різні теми з використанням довгих речень.
  • Читання

   Зможете читати літературу і різні статті в оригіналі з мінімальним використанням словника.
  • Аудіювання

   Ви зможете з легкістю зрозуміти співрозмовника незалежно від його акценту, дивитися фільми в оригіналі, без субтитрів і слухати аудіокниги різноманітних жанрів.
  • Письмо

   Ви отримаєте навик правильно будувати речення, писати есе та вести ділові переписки.
  • Граматика

   Ви освоїте умовні речення, що виражають нереальні ситуації, всі форми пасиву, непряму мову і всі майбутні часи.
  • Словниковий запас

   Ваш словниковий запас становитиме від 3000 до 4000 слів.
  • Граматика

   Показати список
   • Повторення: утворення питань
   • Допоміжні дієслова
   • The… the… + comparatives
   • Present Perfect (Simple and Continuous)
   • Вживання прикметників у ролі іменників
   • Past Perfect Continuous
   • so ... that та such ... that
   • Прислівники
   • Пасив, усі форми
   • Future Perfect та Future Continuous
   • Умовні речення
   • Модальні дієслова у минулому часі
   • would rather, had better
   • Умовні речення третього типу
   • Герундій та Інфінітив
   • used to, be used to, get used to
   • As
   • Артиклі
   • Необчислювальні іменники, множина іменників
   • all, every
   • Структури після wish
   • whatever, whenever
   • Вирази з дієсловом go
   Закрити список
  • Навички

   Показати список
   • Вміння усно і письмово викладати зміст текстів професійного характеру, прочитаних або прослуханих іноземною мовою.
   • Вміння складати і перекладати ділові листи і документи.
   • Вміння писати інструкції і керівництва.
   • Вміння вести вузькоспеціалізовані дискусії в своїй області.
   • Вміння вести повноцінну бесіду в нестандартних ситуаціях спілкування, відстоювати свою позицію, сперечатися і не погоджуватися з доводами протилежного боку.
   • Навички обговорення інформації і узгодження рішень всередині групи.
   • Розуміння грамотного, чіткого мовлення носіїв мови, здатність досить повно виразити свої думки письмово.
   • Вміння чітко і граматично правильно висловлювати думки, щоб слухач легко зрозумів сказане, оперувати простими і складними синтаксичними конструкціями.
   • Навички роботи з візуальними джерелами інформації, опису складних креативних ілюстрацій, порівняння і протиставлення.
   • Навички ведення оповідання, створення оповідань в заданому жанрі, виступати з промовою на підготовлену тему.
   • Навички зв'язного писемного мовлення: написання біографії, рецензії на фільм або книгу, проведення дослідження та звіт про його результати, опис улюбленого міського району.
   • Навички читання оригінальної англійської літератури.
   Закрити список
 • Advanced

  Повна відсутність дискомфорту усного та писемного мовлення із застосуванням ідіом. Стає можливим виражати свої думки та ідеї вільно і спонтанно, без особливих на те зусиль.
  • Розмова

   Ви отримаєте навик підтримки бесіди на будь-яку, навіть невідому вам тему, використовуючи речення з вживанням ідіом і складних граматичних конструкцій.
  • Читання

   Ви зможете читати літературу будь-якого жанру, а також тексти та статті в оригіналі не вдаючись до допомоги словника.
  • Аудіювання

   Ви відмінно сприймаєте на слух (подкасти, ТВ-шоу, радіопередачі, аудіокниги, фільми і серіали) незалежно від акценту, темпу мови і сленгу.
  • Письмо

   Ви оволодієте навичкою побудови речень з використанням різних часів і складних виразів; зможете виконувати різні письмові роботи, звіти, ділові листи, есе і т. д. з використанням лексики різних профільних напрямків.
  • Граматика

   Ви вивчите усі винятки з правил і розберете умовні речення змішаних типів.
  • Словниковий запас

   Ваш словниковий запас становитиме від 5000 слів.
  • Граматика

   Показати список
   • Повторення: визначений і невизначений артикль
   • Повторення: неправильні дієслова
   • Past Simple та Continuous, Past Perfect та Continuous
   • The Future in The Past
   • Future forms
   • as в значенні «як»
   • as … as for comparison
   • Модальні допоміжні дієслова
   • Present, Future and Past
   • obligation, permission, ability and willingness
   • The Perfect aspect: Present, Past and Future Perfect
   • Підрядні речення часу в Past and Future
   • Огляд часів: Present, Past, Future
   • Использование I wish/if only, as if/though, it’s time…
   • Present Subjunctive
   Закрити список
  • Навички

   Показати список
   • Даний рівень дозволяє поглибити знання в граматиці, а також отримати уявлення про стилістику.
   • Розширюється поняття про зв’язаність тексту, типи синтаксичних конструкцій, збільшується лексичний запас.
   • Удосконалюються навички, отримані на рівні Upper-Intermediate.
   • Здатність легко читати складну оригінальну літературу, в тому числі, художню та суспільно-політичну.
   • Здатність використовувати англійську мову майже в такому ж обсязі, як і свою рідну мову.
   • Можливість змінювати стиль спілкування в залежності від ситуації.
   • Успішно використовувати англійську мову в будь-яких обставинах.
   • Повністю адекватна реакція у неформальних (стресових і делікатних) ситуаціях.
   • Можливість навчання спеціальним дисциплінам в неадаптованому мовному середовищі.
   • Підтримувати дискусію на незнайомі і вузькоспеціалізовані теми.
   • Професійно описати свої власні враження, смаки, надії, висловити і обґрунтувати власні бажання, почуття, думки.
   • Вміння переконувати і позиціонувати свою точку зору, як єдино правильну.
   • Переказати зміст книги або фільму або описати власне враження, у вигляді професійної рецензії.
   • Написати офіційний лист, з чіткою аргументацією або посилаючись на певні норми законів і положень.
   Закрити список

І друга класифікація, вона йде у відповідності до «Common European Framework of Reference» (загальноєвропейська система рівнів володіння іноземною мовою) або ж просто скорочено - CEFR

cefr

При тестуванні рівня йде оцінювання таких важливих навичок:

 • Listening. Аудіювання: оцінюється вміння сприймати англійську мову на слух.
 • Reading. Читання: дозволяє визначити правильність розуміння письмової мови..
 • Writing. Письмо: перевірка володіння граматикою, правильності написання текстів.
 • Vocabulary. Словниковий запас: визначає рівень володіння лексикою.
 • Speaking. Усна мова: перевірка рівня розмовних навичок.

Тестування онлайн – зручний спосіб оцінювання знань англійської. До числа його переваг відносяться: зручність для користувача, мінімум психологічного дискомфорту, досить високий рівень достовірності (більш 85%). Мінус способу полягає у відсутності індивідуального підходу.

Усне тестування з викладачем – в деяких випадках досить суб'єктивний метод визначення рівня знання мови, так як результат багато в чому залежить від кваліфікації і підготовки самого екзаменатора. Але головною перевагою є те, що це єдиний спосіб визначити рівень розмовної мови.

Хочете дізнатися ваш рівень англійської прямо зараз? Пройдіть наш тест, натиснувши на банер нижче. Це швидко і зручно!

Тестування онлайн

Вихід

 • Avatar Манько Олена
  Підкажіть, будь ласка, який рівень потрібно мати для FCE?
 • Avatar Oxford School
  Доброго дня, Олена! FCE засвідчує знання англійської мови на рівні B2, тобто Upper-Intermediate.
 • Avatar Манько Олена
  Дуже вам дякую!