Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Oxford School», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://oxford-school.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:
* «услуги» - услуга по обучению английским языком на территории Продавца;
* «Интернет-магазин» - в соответствии с Законом Украины «об электронной коммерции», средство для представления или реализации товара, работы или услуги путем совершения электронной сделки.
* «Продавец» - компания, реализующая товары, представленные на Интернет-сайте.
* «Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, изложенных ниже.
* «Заказ» - выбор отдельных позиций из перечня услуг, указанных Покупателем при размещении заказа и проведении оплаты. * «Подарунковий сертифікат» - это обязательство Продавца предоставить услуги, согласно номиналу «Подарочного сертификата» и обязательство Покупателя подписать договор с Продавцом на предоставление таких услуг.

Предмет Договору

1.2. Продавець зобов'язується надати Покупцеві Послуги, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Послуги на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
- добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і виконання замовлення Покупцеві у вигляді надання послуг на території Продавця, на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. При відсутності можливості надати послугу, Менеджер компанії зобов'язаний поінформувати Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.3. При відсутності послуги Покупець має право замінити її на інші послуги Інтернет-сайту, відмовитися від даної послуги, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата може бути здійснена в будь-якій філії Продавця за готівковий розрахунок у гривнях, а так само, за допомогою платіжних терміналів.

5.2. Покупець може оплатити рахунок, з допомогою системи електронних платежів LiqPay. В цьому випадку, необхідно зв'язатися з нами і як тільки менеджер підтвердить можливість онлайн-оплати цього замовлення на ваш Email приходить посилання на оплату через LiqPay.

5.3. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити договір на надання послуг у філії школи;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавец не несет ответственности за:
- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем при оформлении заказа;
- за задержку и перебои в предоставлении Услуг (обработки заказа и его выполнение), которые происходят по причинам, находящимся вне сферы его контроля;
- за противоправные незаконные действия, осуществленные Покупателем с помощью данного доступа к сети Интернет;
- за невыполнение своих обязательств из-за форс-мажорный обстоятельств (военные действия, пожары, наводнения, действия третьих лиц, на которые продавец не в силе повлиять), но не ограничиваясь последними.

Умови надання послуг

8.1. Продавець приймає на себе обов'язок надати Покупцеві послугу, у відповідності з обраним типом, часом і умовами навчання, вказані на Інтернет-сайті. Покупець повідомлений і усвідомлює, що послуга буде надаватися протягом терміну дії обраної та оплаченої послуги, на території Продавця, незалежно від присутності Замовника.

8.2. Продавець приймає на себе обов'язок надати Покупцеві послугу, у відповідності з обраним типом, часом і умовами навчання, вказані на Інтернет-сайті. Покупець повідомлений і усвідомлює, що послуга буде надаватися протягом терміну дії обраної та оплаченої послуги, на території Продавця, незалежно від присутності Замовника.

8.3. Продавець гарантує проведення занять, згідно з розкладом, який було обрано Покупаетлем при оплаті курсу. Надання послуги неможливо призупинити, перенести на інший строк, або змінити розклад (дні, час, кількість занять, рівень, місце проведення занять), які вказані при покупці послуги.

Порядок повернення коштів

9.1. Покупець вправі визначити якість надання послуги, протягом 14 календарних днів з дати початку занять, і у випадку невідповідності умовам договору або з інших особистих обставин, повернути кошти відповідно до п. 9.2 цього Договору.

9.2. Покупатель имеет право вернуть 80% средств, от полной стоимости оплаты, за услуги "Полный курс", но не позднее, чем после 14 календарных дней, с фактической даты начала занятий (начало предоставления услуги). При этом, Покупатель обязан предоставить документ, удостоверяющий личность и заявление в письменном виде.

9.3. Договірні зобов'язання вважаються такими, які виконуються в повному обсязі в разі, якщо протягом 14 календарних днів з дати початку занять (початок надання послуги), Покупець не надав письмових заперечень щодо якості надання послуг і виконання умов цього Договору.

9.4. Денежные средства, внесенные Покупателем за услуги в рассрочку (помесячная оплата) или "Интенсивный курс", "Онлайн курс", "Индивидуальные занятия", пакеты из "10 занятий", "20 занятий", "30 занятий", "40 занятий" не возвращаются и на другие услуги не переносятся.

Строк дії договору

10.1. Дострокове розірвання Договору Покупцем, після 14 днів від дати початку занять (початок надання послуги), можлива лише за рахунок Покупця. Тобто кошти від Продавця Покупцю не повертаються і послуга вважається такою, яка була надана в повному обсязі та без порушень умов цього Договору.

10.2. В случае досрочного расторжения Договора Продавцом, последний должен вернуть Покупателю полную стоимость оплаченной услуги, кроме вступления в силу п. 7.2

10.3. «Подарунковий сертифікат» не является ценной бумагой, товаром или платежным документом и не подлежит обмену в денежный эквивалент или возврату. «Подарунковий сертифікат» можно обменять на товар или услугу, с обязательным подписанием договора купли-продажи товаров/услуг. В таком случае, возврат денежных средств осуществляется согласно договору.