Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Oxford School», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://oxford-school.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цього договора-оферти, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:
* «послуги» - послуга з навчання англійської мови на території Продавця;
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину.
* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
* «Подарунковий сертифікат» - це зобов'язання Продавця надати послуги, згідно з номіналом «Подарункового сертифікату» та зобов'язання Покупця підписати договір з Продавцем на надання таких послуг.

Предмет Договору

1.2. Продавець зобов'язується надати Покупцеві Послуги, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Послуги на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
- добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і виконання замовлення Покупцеві у вигляді надання послуг на території Продавця, на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. При відсутності можливості надати послугу, Менеджер компанії зобов'язаний поінформувати Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.3. При відсутності послуги Покупець має право замінити її на інші послуги Інтернет-сайту, відмовитися від даної послуги, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата може бути здійснена в будь-якій філії Продавця за готівковий розрахунок у гривнях, а так само, за допомогою платіжних терміналів.

5.2. Покупець може оплатити рахунок, з допомогою системи електронних платежів LiqPay. В цьому випадку, необхідно зв'язатися з нами і як тільки менеджер підтвердить можливість онлайн-оплати цього замовлення на ваш Email приходить посилання на оплату через LiqPay.

5.3. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.4. При оплаті індивідуальних занять, перше (пробне) заняття сплачується згідно з цінами Продавця (https://oxford-school.com.ua/uk/price.html), а всі наступні оплачуються блоками, по 5 занять наперед.

Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити договір на надання послуг у філії школи;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6.3. Покупець має право скасувати або перенести оплачене індивідуальне заняття, повідомивши про це Продавця за 2 години до його початку. В іншому випадку сплачене заняття буде списано з балансу Покупця.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:
- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та його виконання), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за невиконання своїх зобов'язань через форс-мажорні обставини (військові дії, пожежі, повені, дії третіх осіб, на які продавець не в силі вплинути), але не обмежуючись останніми.

Умови надання послуг

8.1. Продавець приймає на себе обов'язок надати Покупцеві послугу, у відповідності з обраним типом, часом і умовами навчання, вказані на Інтернет-сайті. Покупець повідомлений і усвідомлює, що послуга буде надаватися протягом терміну дії обраної та оплаченої послуги, на території Продавця, незалежно від присутності Замовника.

8.2. Продавець гарантує проведення занять, згідно з розкладом, який було обрано Покупцем при оплаті курсу. Надання послуги неможливо призупинити, перенести на інший строк, або змінити розклад (дні, час, кількість занять, рівень, місце проведення занять), які вказані при покупці послуги.

8.3. Продавець має право передати Замовлення та/або Послуги для виконання третім особам, зокрема сайту 2english.com, але не обмежуючись останнім. У цьому випадку Продавець зобов'язується повідомити Користувача про таку передачу Послуг та/або Замовлень по одному з наступних каналів комунікацій (електронна пошта, смс, чат, телефонний дзвінок, особисте повідомлення на сайті, Telegram, Viber, WhatsApp). Після повідомлення, Користувач зобов'язаний ознайомитись з Публічною Офертою нового виконавця Послуг та прийняти його редакцію.

Порядок повернення коштів

9.1. Покупець вправі визначити якість надання послуги, протягом 14 календарних днів з дати початку занять, і у випадку невідповідності умовам договору або з інших особистих обставин, повернути кошти відповідно до п. 9.2 цього Договору.

9.2. Покупець має право повернути 80% коштів від повної вартості оплати за послуги "Повний офлайн курс" (курс англійської мови на території школи), але не пізніше ніж після 14 календарних днів з фактичної дати початку занять (початок надання послуги). При цьому Покупець зобов'язаний надати документ, що засвідчує особу та заяву письмово.

9.3. Договірні зобов'язання вважаються такими, які виконуються в повному обсязі в разі, якщо протягом 14 календарних днів з дати початку занять (початок надання послуги), Покупець не надав письмових заперечень щодо якості надання послуг і виконання умов цього Договору.

9.4. Кошти, внесені Покупцем за послуги в кредит, оплата частинами (помісячна оплата) або послуги, що надаються Онлайн (заняття не на території школи) не повертаються та на інші послуги не переносяться.

Строк дії договору

10.1. Дострокове розірвання Договору Покупцем, після 14 днів від дати початку занять (початок надання послуги), можливе лише за рахунок Покупця. Тобто кошти від Продавця Покупцю не повертаються і послуга вважається такою, яка була надана в повному обсязі та без порушень умов цього Договору.

10.2. У разі дострокового розірвання Договору Продавцем останній повинен повернути Покупцеві повну вартість сплаченої послуги, крім п. 7.2.

10.3. «Подарунковий сертифікат» не є цінним папером, товаром або платіжним документом і не підлягає обміну в грошовий еквівалент або поверненню. «Подарунковий сертифікат» можна обміняти на товар чи послугу з обов'язковим підписанням договору купівлі-продажу товарів/послуг. У такому разі повернення коштів здійснюється згідно з договором.